top ad

QiLi Shantang

Contacts everywhere

Suzhou Shantang Tourism Development Co., Ltd.
26-2, Qianxiaocu Lane, Suzhou City

Contact information of the person in charge of each market in Qilishantang Scenic Area

Shanghai area
Gu Jingfeng: QQ: 470220329 Mobile: 15962122911

Zhejiang area
Wu Qilong QQ: 2711717487 Mobile: 13962529736

Suzhou area
Wang Yuanchun QQ: 645655417 Mobile: 13915574651

Jiangsu and Anhui regions
Yu Jiandong QQ: 26049061 Mobile: 13052877680

Investment consultation telephone: 0512-68852993

回到顶部